Adatvédelem

Az S&M Trading GmbH Németroszágban bejegyzett vállalat, székhelye: Mühlstr. 7, 83071 Stephanskirchen és/vagy annak szállítói tulajdonában lévö összes dokumentum, szöveg, kép és szoftver tekintetében az S&M Trading GmbH vállalat és/vagy annak szállítói fenntartanak minden szerzöi jogvédelem alá esö jogot, jogcímet és tulajdonjogot.

Magánszemélyek csak személyes tájékozódás céljából készíthetnek elektrónikus másolatokat a jelen honlapon közzétett anyagokból, illetve nyomtathatják ki azokat azzal a további feltétellel, hogy azokon továbbra is szerepel a szerzöi jogra és a kapcsolódó engedélyre vonatkozó utalás, továbbá az ilyen anyagokat nem módosítják. Az S&M Trading GmbH vállalat márkakereskedöi számára engedélyezett, hogy vevöik és potenciális vevöik számára, az azok általi felhasználásra elektrónikus másolatokat készítsenek a jelen honlapon közzétett anyagokból, illetve azokat kinyomtassák azzal a további feltétellel, hogy azokon továbbra is szerepel a szerzöi jogra és a kapcsolódó engedélyre vonatkozó utalás, továbbá az ilyen anyagokat nem módosítják.

Az S&M Trading GmbH vállalat kifejezett írásos engedélye nélkül jelen honlapról nem küldhet tovább semmiféle állományt vagy annak módosított változatát. Jelen honlapról azonos felépítésü változat nem készíthetö.

Amennyiben arról jelen dokumentum kifejezetten nem rendelkezik jelen honlap anyagainak a továbbítása nem értelmezhetö úgy, hogy azzal bármilyen típusú engedély, licenc kerül kiadásra az S&M Trading GmbH vállalat és/vagy annak szállítói tulajdonában lévö vagy általuk ellenörzött bármely szabadalom, szerzöi jog vagy védjegy tekintetében.

Jelen honlappal kapcsolatban az S&M Trading GmbH vállalat felé észrevételek, kérdések, javaslatok vagy ötletek küldhetöek. Amennyiben Ön ilyen észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat vagy ötleteket küld, azzal elfogadja, hogy az S&M Trading GmbH vállalat azokra titoktartási kötelezettséget nem vállal, az S&M Trading GmbH vállalat azokat nem köteles titokként kezelni, továbbá az S&M Trading GmbH vállalat nem köteles azokra válaszolni. Az S&M Trading GmbH vállalat szabadon, bármilyen módon felhasználhatja az S&M Trading GmbH vállalatnak küldött ilyen információkat, ideértve, de nem kizárólagosan a honlapnak az adott információk alapján történö fejlesztését, elkészítését és népszerüsítését. Az S&M Trading GmbH vállalat továbbá korlátozás nélkül harmadik felek felé is sokszorosíthatja, átadhatja és terjesztheti az Ön által adott tájékoztatást.

Jelen honlap elsösorban az S&M Trading GmbH vállalat forgalmazói, azok márkakereskedöi, vevöi és potenciális vevöi általi használat érdekében került létrehozásra. Az itt hivatkozott honlapok vagy szolgáltatások teljes köre nem feltétlenül és minden esetben elérhetö, és az S&M Trading GmbH vállalat bármikor módosíthatja a honlapot vagy a jelen honlapon leírt szolgáltatásokat. Jelen honlap tartalmazhat pontatlanságokat, továbbá jelen honlap idöröl idöre módosítható. Mielött a honlappal kapcsolatos és a honlapon található bármely információt felhasználná, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a S&M Trading GmbH vállalattal.

A jelen honlapon található információk azok adott formájukban állnak rendelkezésre, mindennemü, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság nélkül, ideértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetöségre, adott célra való alkalmasságra vagy esetlegesen más jogok megsértésének a hiányára vonatkozó szavatosságokat is. Az S&M Trading GmbH vállalat és / vagy annak szállítói nem vállalnak felelösséget a jelen honlapon esetlegesen megjelenö hibákért vagy hiányosságokért.

Jelen megállapodásra nézve a németroszági törvények az irányadóak. A jogszolgáltatás helye Stephanskirchen illetékes bíróságai.

PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_INFO
PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_INFO PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_OK PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_NOTOK